Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Andreas Feuerbach    
Som celkom odlišný od filozofov, ktorí si vylúpnu oči, aby mohli lepšie myslieť; k mysleniu potrebujem zmysly, predovšetkým zrak, svoje myšlienky zakladám na materiáloch, ktoré možno získať iba činnosťou zmyslov, nevytváram predmety z myšlienok, ale naopak myšlienky z predmetov; predmet je len to, čo existuje mimo hlavy.
O


Zdroj: Ludwig Feuerbach - Das Wesen des Christentums - Predhovor k 2. vydaniu ... Ich bin himmelweit
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk