Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Andreas Feuerbach    
Ako predmet tejto filozofie, ktorým nie je Spinozova substancia, ani Kantove a Fichteho "Ja", ani Schellingova absolútna identita, ani Hegelov absolútny duch, skrátka, žiadne abstraktné, iba myslené alebo vymyslené bytie ale skutočne reálna bytosť , Ens realissimum: človek...
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Ludwig Andreas Feuerbach    
Ako predmet tejto filozofie, ktorým nie je Spinozova substancia, ani Kantove a Fichteho "Ja", ani Schellingova absolútna identita, ani Hegelov absolútny duch, skrátka, žiadne abstraktné, iba myslené alebo vymyslené bytie ale skutočne reálna bytosť , Ens realissimum: človek...
O
O

Zdroj: Ludwig Feuerbach - Das Wesen des Christentums - Predhovor k 2. vydaniu ... Ich bin himmelweit
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk