Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Prevažne logicky uvažujúca filozofická tradícia vsadila všetko na jednu kartu: k pravde sa dá dôjsť cestou čistého pojmu..... Takáto snaha o očistenie jazyka od všetkého dvojznačného a nejasného trochu pripomína rybára, ktorý v túžbe po najväčšej rybe znovu a znovu pletie čo najväčšie siete. Jedného dňa však zistí, že jeho sieť už má také obrovské oká, že väčšina rýb touto sieťou bez ťažkostí prepláva: čím pevnejší a exaktnejší jazyk, tým užší a jednostrannejší je záber skutočnosti.
O


Zdroj: Provazník Jan: Hérakleitos ve světle mythické moudrosti s.12
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk