Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Treba predchádzať už samému vzniku takýchto konfliktov, a to tak, že sa vzdáme deontologického morálneho slovníka, pre ktorý je charakteristické odvolávať sa na práva, vinu a povinnosti, ale aj deontologického spôsobu uvažovania o morálnych otázkach ako takého, a nahradíme ho utilitaristickým prístupom, v ktorom nás bude zaujímať iba vplyv na mieru celkového šťastia
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Treba predchádzať už samému vzniku takýchto konfliktov, a to tak, že sa vzdáme deontologického morálneho slovníka, pre ktorý je charakteristické odvolávať sa na práva, vinu a povinnosti, ale aj deontologického spôsobu uvažovania o morálnych otázkach ako takého, a nahradíme ho utilitaristickým prístupom, v ktorom nás bude zaujímať iba vplyv na mieru celkového šťastia
O
O
----

Zdroj: JOSHUA GREENE in FILOZOFIA Roč. 76, 2021, č. 6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk