Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Jacques Rousseau    
Kresťanstvo hlása len porobu a závislosť. Vyhovuje tyranii. Praví kresťania su pre otroctvo ako stvorení.
O


Zdroj: Leško,V., Ješič,M.:Novoveká filozofie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk