Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer    
Užitočnosť neegoistického jednania je tajným zdrojom jeho vyzdvihovania. A na tento dôvod sa časom zabudlo, a ostalo len chválenie neegoistického jednania bez poznania jeho dôvodu.
O


Zdroj: Anglickí psychologovia In Friedrich Nietzsche : Zur Genealogie der Moral s.16
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk