Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer    
Pojem "dobra" je v podstate rovnaký ako pojem "užitočný", "účelný", takže v súdoch "dobrý" a "zlý" si ľudstvo sumarizovalo a sankcionovalo nezabudnuté a nezabudnuteľné skúsenosti ohľadom užitočného a účelného.
O


Zdroj: Friedrich Nietzsche : Zur Genealogie der Moral s.16
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk