Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Otto Neurath    
Fyzikalizmus sa chce vyhnúť metafyzike. (ad metafyzika)
O


Zdroj: Neurath - radikálny fyzikalizmus a skutočný svet
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk