Ako programovacie jazyky opisujú realitu?Nadotázky: Ako môžu slová vystihovať realitu?  

Ako programovacie jazyky opisujú realitu?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk