Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Otto Neurath : Vedecké chápanie sveta zahrňuje:
- postoj k produktívnosti empririckej verifikovateľnosti
- pestovanie logiky ako učenia o tautologických transformáciách
- prepájanie jednotlivých oblastí skúsenosti - precizovaním pojmov a transformáciou
- snaha o konštitučnú teóriu
--------
----


Zdroj: Neurath - Cesty vedeckého chápania sveta
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk