Michael Polanyi

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Michael Polanyi

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1891 až 1976

filozofia vedy. Bol anglický filozof a vedec, jeden zo zakladateľov postpozitivizmu. Od roku 1933 profesor Manchesterskej univerzity. V 40. rokoch 20. stor. vystúpil s kritikou základných princípov logického pozitivizmu. V 50. rokoch rozpracoval koncepciu nevysloveného (tacit) alebo skrytého poznania. Toto skryté poznanie sa osvojuje v praktickej činnosti, v spoločnej vedeckej práci. Vyslovené poznanie vo vede vystupuje v podobe interpersonálneho poznania (ako pojmy a teórie), zatiaľ čo nevyslovené poznanie - ako osobné poznanie (personal knowledge)./ wikipedia


Filozofická škola: filozofia vedy


Diela : Veda, viera a spolocnost (1946)
Osobne poznanie (1958)
Ticha dimenzia (1966)

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk