Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Rudolf Carnap    
Jednou z úloh filozofie by malo byť vytvorenie ideálneho jazyka. Bol by to medzinárodný jazyk, vytvorený tak, aby bol čo najjednoduchší, neobsahoval nijaké logické protirečenia, tento jazyk by mal základ v symbolickej logike, bol by to ozajstný mathesis universalis.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Rudolf Carnap    
Jednou z úloh filozofie by malo byť vytvorenie ideálneho jazyka. Bol by to medzinárodný jazyk, vytvorený tak, aby bol čo najjednoduchší, neobsahoval nijaké logické protirečenia, tento jazyk by mal základ v symbolickej logike, bol by to ozajstný mathesis universalis.
O
O

Zdroj: parafráza https://www.zones.sk/studentske-prace/filozofia/3347-rudolf-carnap/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk