Albert Camus

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Albert Camus

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1913 až 1960

existencionalizmus


Filozofická škola: existencionalizmus


Diela :
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk