Gabriel Marcel

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Gabriel Marcel

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1889 až 1973

existencionalizmus


Filozofická škola: existencionalizmus personalizmus


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk