Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - existencionalizmus    
Nedaj si od nikoho prikázať, ako máš žiť. Ži (miluj) úprimne, na základe svojej slobody, rozhoduj sám o svojom živote,
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - existencionalizmus    
Nedaj si od nikoho prikázať, ako máš žiť. Ži (miluj) úprimne, na základe svojej slobody, rozhoduj sám o svojom živote,
O
O

Zdroj: Dr. Walther Ziegler https://www.youtube.com/watch?v=TJjM4EiSdDg&t=1815s Sartre in 60 Minuten
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk