Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha    
Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Guatama Buddha    
Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí.
O
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk