Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha    
Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí.
O

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk