Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha : Rovnako ako matka chránila svojím životom svojho vlastného syna, svojho jediného syna, tak by si človek mal kultivovať otvorenú myseľ voči všetkým bytostiam a milujúcu láskavosť voči celému svetu. / Just as a mother would protect with her life her own son, her only son, so one should cultivate an unbounded mind towards all beings, and loving-kindness towards all the world
--------
----


Zdroj: Gautama Buddha, Sutta Nipata in https://en.wikiquote.org/wiki/Gautama_Buddha
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk