Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha : Koreňom všetkého zla je nedostatok poznania.
--------
----
Guatama Buddha : Koreňom všetkého zla je nedostatok poznania.
--------
----
Guatama Buddha : Koreňom všetkého zla je nedostatok poznania.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk