Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Keby bitúnok mal steny zo skla, každý by bol vegetarián.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Keby bitúnok mal steny zo skla, každý by bol vegetarián.
O
O

Zdroj: Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/1959358-paul-mccartney-keby-bitunok-mal-steny-zo-skla-kazdy-by-bol-veget/?page=2
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk