Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha : Príde čas, keď všetku vodu vyschnú, zmiznú a už nebudú. Príde čas, kedy mohutnú Zem zničí oheň, zmizne a už nebude. Ale ani to ešte nie je koncom utrpenia pre bytosti, ktoré opakovane bežia v tomto kruhu samsáry, na ktorý sú pripútané zaslepenosťou a žiadostivosťou.
--------
----


Zdroj: http://satori.mysteria.cz/slovo_buddhovo.html#Slovo%20Buddhovo
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk