Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha    
Človek, ktorý žil múdro, sa nemusí báť ani smrti. / Even death is not to be feared by one who has lived wisely.
O


Zdroj: https://www.brainyquote.com/quotes/buddha_382694
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk