Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha    
Vykonávateľ činov nie je od svojich činov oddelený.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Guatama Buddha    
Vykonávateľ činov nie je od svojich činov oddelený.
O

Zdroj: Traleg Kjabgon : Karma. Čo je to a prečo na nej záleží. Slovart 2016 s.65
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk