Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha : Som ovládaný svojimi činmi, som dedičom svojich činov, som ako moje činy, utiekam sa k svojim činom. Nech už vykonám činy dobré alebo zlé, zdedím ich. - O tomto by mali opakovane rozjímať žena i muž; hospodár a vôbec každý človek.
----
----
Guatama Buddha : Som ovládaný svojimi činmi, som dedičom svojich činov, som ako moje činy, utiekam sa k svojim činom. Nech už vykonám činy dobré alebo zlé, zdedím ich. - O tomto by mali opakovane rozjímať žena i muž; hospodár a vôbec každý človek.
----
----


Zdroj: Buddha : Anguttára IN :Traleg Kjabgon : Karma. Čo je to a prečo na nej záleží. Slovart 2016 s.67
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk