Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha    
Sú štyri spôsoby odpovedania na otázky. Aké štyri? Sú otázky na ktoré treba odpovedať kategoricky (áno/nie). Sú otázky na ktoré treba dať kvalifikovanú analytickú odpoveď (definovaním a predefinovaním pojmov). Sú otázky, na ktoré treba odpovedať protiotázkami. Sú otázky ktoré treba dať bokom. To sú 4 spôsoby odpovedí na otázky. There are these four ways of answering questions. Which four? There are questions that should be answered categorically [straightforwardly yes, no, this, that]. There are questions that should be answered with an analytical (qualified) answer [defining or redefining the terms]. There are questions that should be answered with a counter-question. There are questions that should be put aside. These are the four ways of answering questions.
O


Zdroj: wikipedia - — Buddha, Sutta Pitaka
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk