Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha    

1. Pravé pochopenie (sammá–ditthi)

III. Múdrosť

(paňňa)

2. Pravé zamýšlanie (sammá – sankappa)

3. Pravé hovorenie (sammá – váčá)

I. Mravnosť 

(síla)

4. Pravé konanie (sammá – kammanta)

5. Pravá životospráva (sammá– ádžíva)

6. Pravé úsilie (sammá – vájáma)

II. Meditácia

(samádhi)

7. Pravá všímavost (sammá – sati)

8. Pravé sústredenie (sammá – samádhi)

O


Zdroj: http://satori.mysteria.cz/slovo_buddhovo.html#Slovo%20Buddhovo
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk