Etienne Bonnot de Condillac

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Etienne Bonnot de Condillac

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1715 až 1780

francúzske osvietenstvo


Filozofická škola: francúzske osvietenstvo


Diela : 1746 - Rozprava o pôvode ľudských poznatkov,1749 - Rozprava o systémoch,1754 - Rozprava o pocitoch,1755 - Rozprava o zvieratách,1775 - Vzájomný vzťah medzi obchodom a vládou,1780 - Logika, čiže prvé kroky umenia myslieť, 1798 - Reč počítania

Povedali o ňom

Niekto : Psychológia písala filozofiu v dielach filozofov ako boli David Hume, Georg Berkeley, Etienne Bonnot de Condillac a Immanuel Kant. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk