Protagoras

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Protagoras

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-480 až -410

sofisti


Filozofická škola: sofisti


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk