Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Démoni sa ukrývajú v posvatených sochách a podobizniach, títo inšpirujú duše veštcov.........
O


Zdroj: Pseudo Cyprianus : Modly nie sú bohovia 5:1)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk