Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Katedrály sú technologické zázraky, ktoré o celé stáročia predbehli svoj čas...Existujú len z jediného dôvodu: aby boli príbytkami, nie však pre človek, ale pre Boha, pre Ježiša Krista, vteleného Božieho syna, ktorý tam je reálne prítomný v Eucharistii... Pôvod a inšpirácia týchto katedrál očividne pochádza z neba. Vidieť to nie je ťažké; je ťažké to nevidieť...Neboli to protestanti, kto ich postavil...
O


Zdroj: Peter Kreeft : 40 dôvodov prečo som katolík, s.36
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk