Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Protestantizmus    
Mimochodom, aj keby čisto náhodou vytváranie sošiek a soch a obliekanie ich do kostymov a modlenie sa k Bohu prostredníctvom obrazov a sošiek, ako aj ich bozkávanie nebola modloslužba, k čomu takéto správanie osoží ? Iba čo to človeka podnecuje a dráždi k modloslužbe.
O


Zdroj: https://www.diskusneforum.sk/tema/bozi-zakaz-a-prikaz-zobrazovat
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk