Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Pri pohľade na štatistiku povolaní v konfesne zmiešaných krajinách sa s nápadnou početnosťou stretávame s javom, ktorý bol viackrát živo diskutovaní v katolíckej tlači a literatúre ako aj na Dňoch nemeckých katolíkov: s prevažne protestantským charakterom kapitálového vlastníctva a podnikateľských vrstiev, ako aj najvyšších kvalifikovaných vrstiev robotníctva, najmä ale vyššieho personálu moderných podnikov, technicky a obchodne vzdelaného.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Pri pohľade na štatistiku povolaní v konfesne zmiešaných krajinách sa s nápadnou početnosťou stretávame s javom, ktorý bol viackrát živo diskutovaní v katolíckej tlači a literatúre ako aj na Dňoch nemeckých katolíkov: s prevažne protestantským charakterom kapitálového vlastníctva a podnikateľských vrstiev, ako aj najvyšších kvalifikovaných vrstiev robotníctva, najmä ale vyššieho personálu moderných podnikov, technicky a obchodne vzdelaného.
O
O

Zdroj: Max Weber : Protestanská etika a duch kapitalizmu - úvod
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk