Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Katolíci veria v transubstancian (že chlieb ostáva telom aj po omši), evanielici v consubstancian (že chlieb je po omši zasa chlebom).
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Katolíci veria v transubstancian (že chlieb ostáva telom aj po omši), evanielici v consubstancian (že chlieb je po omši zasa chlebom).
O
O
----

Zdroj: Pod lampou 27.4.2017
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk