Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Katolicizmus    
Evanielici neberú na vedomie Ježišov výrok 'Peter ty si skala a na tejto skale postavím cirkev'.
O


Zdroj: relacia Pod lampou 27.4.2017
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk