Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Quintus Septimius Florens Tertullianus    
Dávno neboli modly. Predtým ako sa rozmnožili tvorcovia týchto príšier, chrámy boli prázdne miesta tak, ako to ešte aj dnes niekde zostalo zachované..................."
O


Zdroj: (O uctievaní modiel 3: 1-3) https://www.diskusneforum.sk/tema/bozi-zakaz-zobrazovat
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk