Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Katolicizmus    
Katolícki kňazi majú z dôvodu tradície predávania úradu od apoštolov akosi väčšiu legitimitu svojej činnosti.
O


Zdroj: relacia Pod lampou 27.4.2017
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk