Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Katolicizmus    
Martin Luther si myslel, že on má pravdu a pápež sa mýli. Začalo to kvôli odpustkom. Potom kôli viere v očistec, potom kôli pápežstvu, potom ste zrušili apoštolskú postupnosť, pozmenili učenie o eucharistií, odstránili úctu k svätým a vieru v príhovor svätých v nebi za kresťanov na zemi, zrušili ste ústnu spoveď a aj keď Pán Ježiš si len mužov zvolil za apoštolov, ktorým prikázal krstiť a ohlasovať evanjelium a tak to bolo od počiatku cirkvi po všetky storočia, vy ste za oltáre časom pustili aj ženy. Prosím neber to ako výčitky, toto je história. Neútočím na teba ani súčasných evanjelikov. Toto je dielo ľudí z minulosti.
O


Zdroj: https://www.diskusneforum.sk/tema/bozi-zakaz-a-prikaz-zobrazovat
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk