Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Katolicizmus    
Prikázania: 1 Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 2 Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zľutovnice. Výklady: A Boh mi prikazuje aby som porušil jeho predošlé prikázanie. B Boh je schizofrenik a nestojí si za svojim slovom. C Musím zničiť všetky fotky, obrazy a sochy lebo Boh zakázal vytvoriť akúkoľvek podobu. D Môžem zobraziť čokoľvek ale nesmie to byť predmetom mojej úcty. E Môžem zobraziť čokoľvek okrem Boha, lebo jeho nikto nikdy nevidel. F Boh zakázal zobrazovať, lebo v čase vyslobodenia z Egypta len hebrejský národ veril v neviditeľného Boha a bol pokúšaný k uctievaniu falošných bohov, keďže bol obklopený pohanskými národmi. G Môžem zobraziť Krista, lebo sa nám žjavil v tele, telo zobraziť možno, Boha ako Ducha sa zobraziť nedá, kto sa o to pokúsi, pokúša sa o nemožné. H Môžem zobraziť Krista, ale ten obraz nemôže byť predmetom mojej úcty. I Môžem mať v úcte obraz, nie preň samotný, keďže on je len papier a farba, je to dielo ľudských rúk, ale pre to, koho ten obraz zobrazuje. Keď vidím obraz muža na kríži nad ktorým je nápis Ježiš Nazaretský, kráľ Izraela spomeniem si s láskou na Krista a na všetko čo pre mňa vykonal. J Môžem mať v úcte obraz tak ako mám v úcte fotku svojich blížnych. K Cez obraz moje telo prejaví úctu k tomu, koho obraz predstavuje aby moja duša, prejavila úctu k tomu, ktorý sedí po pravici Otca. L Možno zobraziť Krista ale nie svätých lebo to odvádza od viery v Krista. M Možno zobraziť svätých ale len ako spomienku na nich. N Môžem mať v úcte obraz, ktorý predstavuje svätého lebo ten obraz predstavuje toho, ktorý nasledoval Krista výnimočným spôsobom a je pre mňa vzorom a hrdinom, príklad hodný nasledovania.
O


Zdroj: https://www.diskusneforum.sk/tema/bozi-zakaz-a-prikaz-zobrazovat
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk