Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Katolicizmus    
Keď sa stretneš so svätcom, zakaždým pochopíš o čosi viac Ježiša. A keď budeš lepšie poznať a viac milovať Ježiša, pochopíš svätých. Keď sa stretneš so svätcom, stretneš sa so sebou samým: s tým, aký by si mohol byť, mal byť a aký budeš v nebi. Prečo sa teda protestanti boja svätcov alebo sa pri nich cítia nesvoji?
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - Katolicizmus    
Keď sa stretneš so svätcom, zakaždým pochopíš o čosi viac Ježiša. A keď budeš lepšie poznať a viac milovať Ježiša, pochopíš svätých. Keď sa stretneš so svätcom, stretneš sa so sebou samým: s tým, aký by si mohol byť, mal byť a aký budeš v nebi. Prečo sa teda protestanti boja svätcov alebo sa pri nich cítia nesvoji?
O
O

Zdroj: Peter Kreeft: 40 dôvodov, prečo som katolík: s.73
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk