Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Katolícka pravda mala pravdu o sviatostiach, keď sa vyhla materializmu aj spriritualizmu, aj mágií, aj čistému symbolizmu.
O


Zdroj: Peter Kreeft : 40 dôvodov prečo som katolík , s. 32
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk