Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
..prečo je katolicizmus odsúdený na neodvratný zánik; je v podstate monarchistický, takže apoštolské a rímske pápežstvo sa nemôže zrieť svetskej moci bez toho, aby sa nestalo niečím iným a nezaniklo. Nadarmo predstiera, že sa vracia k ľudu, nadarmo ukazuje, že je podstaty čisto duchovnej, v našej demokracii už niet miesta pre úplnú a svrchovanú moc nad svetom, ktor má od Boha. Z najvyššieho kňaza vždy vyrastá imperátor....
O


Zdroj: Emile Zola: Rím. Slovenský spisovateľ , Blava 1951, s.623
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk