Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Katolicizmus : Katolícke dogmy zostali čisté, aj vtedy, keď boli ich učitelia nečistí. Aj borgiovskí pápeži nielenže nemilovali chudobných, ale ich z lakomstva a túžby po zlate využívali a utláčali, predsa naďalej učili, že Ježiš prikázal milovať chudobných, a ohlasovali jeho prorockú kliatbu vznesenú na ich utláčateľov a lakomcov.
--------
----


Zdroj: Peter Kreeft : 40 dôvodov, prečo som katolík, s 25
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk