Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Protestantizmus    
.aj pohania tak reagovali,keď im jeden kresťan z raných rokov kresťanstva povedal,že uctievajú -"kus dreva,kameňa"! A pohan sa obhajoval tým,že oni neuctievajú samotný obraz,sochu ale toho,koho ten obraz predstavuje!/myslím že Celsus/ Tak potom tvoja rétorika je zbytočná a nelogická,tak ako s tými "fotkami". Celé Písmo stojí proti sochám a obrazom!
O


Zdroj: https://www.diskusneforum.sk/tema/bozi-zakaz-a-prikaz-zobrazovat
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk