Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Katolicizmus    
Katolícka cirkev mala pravdu o Najsvätejšej Trojici, pričom sa vyhla každej heréze: arianizmu, doketizmu, triteizmu, unitarianizmu, apolinarizmu, monotheletizmu, monofyzitizmu, nestorianizmu, patripasionizmu, sabelianizmu, modalizmu, adopcionizmu, macedonianizmu, euzebiánizmu, subordinacionizmu, panenteizmu aj panteizmu a eutychianizmu.
O


Zdroj: Peter Kreeft - 40 dôvodov prečo som katolík s. 31
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk