Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Katolicizmus    
Ak mám Bibliu vykladať doslovne , a Boh zakázal vytvoriť akúkoľvek podobu na zemi, čo je jasne uvedené v desatore, tak sa podľa tejto logiky nemôžem ani odfotiť... Preto moslimovia nezobrazujú ani Mohameda, hoci to bol človek... Potom sú tu kalvíni, ktorí povoľujú zobrazovanie ale zakazujú zobrazovanie Krista. Potom sú tu evanjelici, ktorí zobrazovanie Krista povoľujú ale nesmie sa mu prejavovať fyzická úcta.
O


Zdroj: https://www.diskusneforum.sk/tema/zakaz-a-prikaz-zobrazovania-v-biblii
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk