Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Konflikt 16. storočia skončil, dôvody odsúdenia viery jedných druhými pominuli.
O


Zdroj: Citát z dokumentu podpísanom pápežom a predstaviteľmi evanjelikov. Pod lampou 27.4.2017
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk