Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Katolicizmus    
Kristus sa spája s nami na mieste, na ktorom sa nachádzame, a v čase v ktorom žijeme, tu a teraz a preto v našom tele.... Toto spojenie nemôže byť len čisto duchovné... Protestanská odpoveď znie, že ho potrebujeme uskutočniť vierou. Vieru samozrejme potrebujeme, ale ona sama osebe nepostačuje...Telo, ktoré prijímame pri svätej omši, je tým istým telom, ktoré nás spasilo, keď sa za nás vydalo na kríž.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - Katolicizmus    
Kristus sa spája s nami na mieste, na ktorom sa nachádzame, a v čase v ktorom žijeme, tu a teraz a preto v našom tele.... Toto spojenie nemôže byť len čisto duchovné... Protestanská odpoveď znie, že ho potrebujeme uskutočniť vierou. Vieru samozrejme potrebujeme, ale ona sama osebe nepostačuje...Telo, ktoré prijímame pri svätej omši, je tým istým telom, ktoré nás spasilo, keď sa za nás vydalo na kríž.
O
O
----

Zdroj: Peter Kreeft : 40 dôvodov prečo som katolík, s.39
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk