Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Protestantizmus : sú výroky cirkevných otcov, podľa ktorých v prvých storočiach nič také ako sošky, sochy a modlenie sa prostredníctvom nich neexistovalo, a bolo to chápané ako modloslužba. Takže sama RKC v neskorších storociach svoju nauku ZMENILA.
--------
----


Zdroj: https://www.diskusneforum.sk/tema/bozi-zakaz-zobrazovat
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk