Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Katolicizmus    
Chcem veriť v tie isté veci, v aké verili kresťania dovtedy, kým protestanskí "reformátori" nezačali orezávať vetvy stromu katolíckej viery - čiže v pravdy, v ktoré všetci kresťania verili viac než päťdesiat generácií.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - Katolicizmus    
Chcem veriť v tie isté veci, v aké verili kresťania dovtedy, kým protestanskí "reformátori" nezačali orezávať vetvy stromu katolíckej viery - čiže v pravdy, v ktoré všetci kresťania verili viac než päťdesiat generácií.
O
O
----

Zdroj: Peter Kreeft : 40 dôvodov, prečo som katolík, s.45
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk