Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Protestantizmus    
Katolíci sa modlia k Márii a svätým, čo je pohanstvo.
O


Zdroj: relacia Pod lampou 27.4.2017
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk