Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Protestantizmus    
Katolíci nechcú uznať, že hlavou cirkvi je jedine Ježiš Kristus.
O


Zdroj: relacia Pod lampou 27.4.2017
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk